Kalite

Kalite

 Firmamız 39 yıllık sektör, 20 yılı aşkın üretim tecrübesi ile birlikte, toplam kalite yönetim süreçlerini dikkatle ve özenle yönetmektedir. Mevcut kalite standartlarının devamlılığı ve iyileştirilme süreçlerine ek olarak, ilk önce çevre temizliğine önem veren bir politika sergilemektedir. Geri dönüşüm tesislerimizde ürünler doğa ve çevreye hiçbir zarar verilmeden geri dönüştürülebilmektedir. Son teknoloji labaratuarlarımızda, düzenli olarak hammadde akışkanlık testleri (MFI), ürün dayanım testleri, ürün çekme basma testleri yürütülmektedir. Üretilen tüm ürünler, kalite departmanı mühendislerinin onayı alındıktan sonra satışa sunulmaktadır. Bu bağlamda, maksimum kalite anlayışını benimseyen firmamız, müşterilerin doğru ürünle buluşmasını hedefleyen politikalara uymakta ve süreçleri mevcut kalite standartlarına uygun olarak yönetmektedir.


Kalite Anlayışımız


 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini araştırmak ve anlamak.
 • Müşterilerle iletişim kurmak, memnuniyeti ölçmek ve sonuçları, süreçleri iyileştirmenin yollarını bulmak için kullanmak.
 • Müşteri ilişkilerini yönetmek.
 • Sorumlulukları netleştirmek, yeterli eğitim sağlamak ve kaynaklarımızın mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Herkesin belirli zamanlarda kimin ne yaptığını bilmesi için net rolleri ve sorumlulukları tanımlamak ve tasvir etmek için süreç akış şemaları gibi “Toplam Kalite Yönetimi” araçlarını kullanmak.
 • Daha hızlı geliştirme ve üretim döngüleri, daha düşük maliyetler ve artan gelir.
 • Kalite odaklı bir çalışma kültürünü teşvik etmek.
 • Süreçleri ve ürünleri sürekli iyileştirmek ve hedeflere ulaşmak için gerektiğinde ekipmanı yükseltmek.
 • Kurumsal yetenekler ve hedeflerle stratejik olarak uyumlu iyileştirme hedefleri.
 • Tecrübe ve sezgilerimize ek olarak verilerden öğrenilen gerçeklere dayalı kararlar vermek.
 • Mümkün olduğunda çalışanları karar alma sürecine dahil etmek.
 • İlk öncelik olarak çevre ve doğayı koruyan üretim politikilarına uymak ve yeni üretim teknolojilerine entegre olmak.
 • Daha fazla satış, artan gelir, pazar payı ve fikir paylaşımı.
 • Tekrarlanan işlere yol açan güçlü müşteri sadakati.
 • Çalışanları, kişisel amaç ve hedeflere göre performanslarını kendi kendilerine değerlendirmeye ve iş akışını iyileştirmek için gerekli değişiklikleri yapmaya teşvik etmek.
 • Çalışanların sorunları açıkça tartışabilecekleri ve çözüm yolları önerebilecekleri bir ortam yaratmak.
 • Nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini veya süreçteki adımların nerede darboğazlar oluşturduğunu görmek için mevcut faaliyetleri analiz etmek ve ölçmek.
 • Daha fazla tutarlılık ve öngörülebilir sonuçlar.
 • İşimizin mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olacak kaliteye odaklanmak ve müşteri beklentilerini karşılamak veya aşmak.
 • Yeni ve ek roller öğrenmek ve üstlenmek için çalışanları mevcut eğitim oturumlarına katılmaya teşvik etmek.
 • Veri toplamak ve analiz etmek için geçerli yöntemler kullanmak.
 • Gerçek kayıtlara atıfta bulunarak geçmiş kararları analiz etme ve savunma yeteneği.
 • Bölümler arası koordinasyon ve işbirliği.