Üretim

Üretim

Lam Plastik

2011 yılında Tekirdağ Çorlu’da, 6000 m2 kapalı alanda faaliyete giren fabrikamızda, tüm ürünlerimiz kendi bünyemizde üretilmektedir. Çorlu fabrikamızda kurmuş olduğumuz laboratuvarımızda, üretilmekte olan ürünler ile ilgili kalite standartlarının sağlanması ve ürünlerin kullanılacakları iklim şartlarına göre üretim yapılmasına yönelik çalışmaları yine kendi bünyemizde yapmaktayız.İş Güvenliği ve Sağlık Politikası

Amacımız, inşaat sektöründe lider üretici olarak görev almak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sektörün önde gelen kuruluşları arasında faaliyetlerimizi sürdürmektir. Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
  • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterilmesi.
  • "Çevreye Saygı" bilinci ile kaynakların en verimli şekilde kullanılması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi, bu konuda gelişmelerin takip edilerek tüketicilerin bilgilendirilmesinin sağlanması
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini şekilde faaliyet gösterilmesi, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi.
  • Kaliteli çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapılması
  • Kurumumuzun iş gücü, birikimi ve finansal gücünün korunması ve arttırılması


Bütün bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin arttırılmasının sağlanması, çevreye zarar verilmemesi hususundaki önlemlerin geliştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanması, ürün kalitesindeki standartların mevcudu korunarak, iyileştirmelerin sürekliliğinin sağlanması ile sıfır müşteri memnuniyetsizliği ve sıfır müşteri kaybı hedeflemiştir. Bu ilkeleri tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması gurur kaynağımız olacaktır.